• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

<<< Vrátit se zpět

BD Zátiší revitalizace území Línská - Kreuzmannova

Místo: Lokalita ul. Línská, Kreuzmannova v Plzni

Termín realizace: 6.9.2020 - 28.4.2021

Investor: statutární město Plzeň, Obytná zóna Sylván a.s., Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Rozsah provedených prací: Dodávka a montáž keramických obkladů, podlah z dlaždic.

<<< Vrátit se zpět