• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

<<< Vrátit se zpět

Obnova interiérů Úpravny vody Plzeň

Místo: Malostarnská 2, Plzeň

Termín realizace: 29.4.2019 - 13.12.2019

Investor: Vodárna Plzeň a.s.

Rozsah provedených prací: Dodávka + montáž oken, dveřních pouzder, obkladů a dlažeb, SDK konstrukcí, svislé a vodorovné konstrukce

<<< Vrátit se zpět