• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

<<< Vrátit se zpět

Rekonstrukce podlahy ZČU FEL

Místo: Univerzitní 26, Plzeň

Termín realizace: 13.6.2019 - 17.9.2019

Investor: ZČU Plzeň

Rozsah provedených prací: Bourání vodorovných konstrukcí, úprava podkladních vrstev, montáž velkoformátové dlažby

<<< Vrátit se zpět