• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

<<< Vrátit se zpět

Zimní stadion Klatovy

Místo: Zimní stadion Klatovy, Nerudova 721

Termín realizace: 9.5.2019 - 19.7.2019

Investor: Město Klatovy

Rozsah provedených prací: Rekonstrukce zázemí šaten, wc a sprch. Bourací práce, dodávka + montáž oken, dveřních zárubní, obkladů, dlažeb, montáž rozvodů ZTI, sanitárního vybavení, rozvody elektroinstalace a osvětlení.

<<< Vrátit se zpět